HBE-Leiden

Welkom bij huurderbelangenvereniging de Eendracht

Inkomensafhankelijke Huurverhoging

Is mijn huurverhoging 2013/14/15 juist vastgesteld?

 

In 2013 is de door de WOONBOND genoemde GLUURVERHOGING ingevoerd.
De verhuurder verzocht aan de belastingdienst het inkomen van huurders in een sociale huurwoning.
Huurders die een hoger inkomen hadden kregen daardoor mogelijk een hoger percentage aan huurverhoging. 

Middels uitspraak van de rechter, meervoudige kamer 26 april 2018, is vast komen te staan dat de
Belastingdienst de inkomensgegevens onterecht heeft verstrekt en is veroordeeld tot het betalen van de extra huurverhoging als zijnde geleden schade. 

De Woonbond heeft de individuele rechtsgang ondersteund.

Aangezien de collectieve claim van de woonbond het niet heeft gehaald moet nu
een ieder voor zich een claim indienen.
De belastingdienst hanteert een bezwaartermijn van 5 jaar, hierdoor is nog een
zeer korte tijd beschikbaar voor het jaar 2013.

Via onderstaande link kunt u een modelbrief en rekentool bij de Woonbond downloaden.

https://www.woonbond.nl/nieuws/rechter-belastingdienst-moet-schadevergoeding-betalen-gluurverhoging              ___________________________________________________________________________________________

voorbeeld 2017       (let op dit is niet het jaar waar u bezwaar tegen kunt maken)

 De door de minister toegestane maximum huurverhoging per inkomensgroep is:

  • maximaal 2,8% (infl. + 2,5%) voor huishoudinkomens tot € 40.349
  • maximaal 4,3% (infl. + 4%) voor huishoudinkomens meer dan € 40.349,-

Met het huishoudinkomen wordt bedoeld het verzamelinkomen achter de voordeur van alle bewoners  die bij de gemeente per 1 juli 2017 op één en hetzelfde adres zijn geregistreerd. Bij elkaar opgeteld worden dus partners, en inwonende meerderjarige kinderen die per 1 januari 2017 ouder dan 23 jaar waren.
Indien het in 2015 vastgestelde huishoudinkomen hoger was dan 40.349,- heeft u bij de voorgestelde huurverhoging een geprinte inkomensverklaring ontvangen met daarop een code en het aantal bewoners waarvan is uitgegaan.
_____________________________________________________________________________________________
 

Heeft u nog vragen neem dan contact op tel:071-5127131

info@hbe-leiden.nl


top