HBE-Leiden

Welkom bij huurderbelangenvereniging de Eendracht

Over ons

Huurderbelangenvereniging de Eendracht (HBE) is een organisatie waar huurders van de Sleutels lid van kunnen worden. De leden worden minimaal een keer per jaar uitgenodigd voor een ledenvergadering en kunnen zich verkiesbaar stellen voor het bestuur van de vereniging.

Wij hebben met onze woningcorporatie de Sleutels een samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer staat over welke onderwerpen de huurderorganisatie informatie-, advies- danwel instemmingsrecht heeft.                   De tekst van de samenwerkingsovereenkomst kunt u hier downloaden.

Maar… voor alle duidelijkheid: de HBE komt op voor de belangen van alle huurders en verspreiden ook regelmatig informatie onder alle huurders. Het lidmaatschap kost slechts € 2,50 per jaar. Wilt u lid worden? Stuur dan een email naar info@hbe-leiden.nl.

Wilt u meer weten over HBE? Hieronder vindt u de contactgegevens.

West Indiëbaan 1A
2315 DZ LEIDEN
(071) 5127131 / 0649303014


top