HBE-Leiden

Welkom bij huurderbelangenvereniging de Eendracht

Huurverhoging

Is mijn huurverhoging juist vastgesteld?

 

Net vorig jaar neemt De Sleutels de mogelijkheid om de huur boven inflatie extra te verhogen.
Minister Blok geeft hiermee de 
verhuurders de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren  als compensatie voor de verhuurdersheffing. 

Huurverhoging bij de Sleutels
Voor woningen waarvan de huur bijna de streefhuur is heeft de Sleutels een afwijkend percentage van 0,6% (inflatie).
Voor woningen tussen 80% en 95% van de streefhuur bij een inkomen lager dan 34.678,- 1% huurverhoging.
Voor woningen met een huur lager dan 80% van de streefhuur is de verhoging het door de minister toegestane percentage.
(de streefhuur is de huur welke de Sleutels eigenlijk voor uw woning wil hebben)

 De door de minister toegestane maximum huurverhoging per inkomensgroep is:

  • maximaal 2,1% (infl. + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.678;
  • maximaal 2,6% (infl. + 2%) voor huishoudinkomens tussen € 34.678 en € 44.360;
  • maximaal 4,6 % (infl. + 4,0%) voor huishoudinkomens boven de € 44.360.
  • maximaal XX%  (indexeringsclausule) voor vrije sector woningen.

 

Met het huishoudinkomen wordt bedoeld het verzamelinkomen achter de voordeur van alle bewoners  die bij de gemeente per 1 juli 2016 op één en hetzelfde adres zijn geregistreerd. Bij elkaar opgeteld worden dus partners, en inwonende meerderjarige kinderen die per 1 januari 2016 ouder dan 23 jaar waren.
Indien het in 2014 vastgestelde huishoudinkomen hoger was dan 34.678,- heeft u bij de voorgestelde huurverhoging een geprinte inkomensverklaring ontvangen met daarop een code en het aantal bewoners waarvan is uitgegaan
Code M
: in 2014 was het huishoudinkomen tussen de 34.678 en 44.360 euro
Code J: in 2014 was het huishoudinkomen hoger dan 44.360 euro

 

LET OP!!! Het inkomen waar men vanuit gaat is dus dat van 2014!

U kunt dus bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging indien het huishoudinkomen in 2013 lager is vanwege werkvermindering, ontslag, pensionering etc, er in 2014 of tenminste voor 1 juli 2016 uitverhuizing medebewoners of meerderjarige kinderen heeft plaatsgevonden enz. of als er sprake is van enig ander misverstand.

 

Als op uw bezwaar wordt vastgesteld dat de voorgestelde huurstijging hoger is dan de minister toelaat voor uw huishoudinkomen moet deze worden aangepast aan de norm.

 

UITERSTE DATUM VOOR BEZWAAR: 1 juli 2016.

Heeft u nog vragen neem dan contact op tel:071-5127131

 
Zie ook de website van de Sleutels  http://www.desleutels.nl/huurverhoging

 

U kunt ook vragen en/of klachten melden op ons mailadres:

info@hbe-leiden.nl
Welkom

Welkom op de website van de hbe leiden

 

 
top